TC Panta Rhei

Voorlichtingsavond en ALV

Beste leden van Panta Rhei,
Met onze Nieuwsbrief 1 van 22 april 2021 hebben we jullie op de hoogte gesteld van een aantal relevante ontwikkelingen bij TC Panta Rhei: de reductie van 6 naar 4 tennisbanen, de (mogelijke) privatisering van Panta Rhei, de (mogelijke) aanleg van een padelaccommodatie op ons tennispark.

Inmiddels zijn we een eind verder met de uitwerking van ideeën en plannen. Bestuur en werkgroep (Edwin Claessens, Larry Hagedoren, Mark Smeets en Robin Lemaire) zijn de afgelopen tijd druk in de weer geweest om de diverse scenario’s te bestuderen en door te rekenen. En dat alles in nauwe samenwerking met de padelwerkgroep 
(o.l.v. Bram Aarts). 

We zijn nu zover dat we onze leden op de hoogte willen brengen van alle ins en outs en de te ondernemen vervolgstappen. Daarom willen we graag een voorlichtingsavond houden, en wel op donderdag 1 juli
(tijd: 19.30 uur, plaats: kantine VV Zwentibold).  

Ook zijn we van plan binnenkort de jaarlijkse, Algemene Leden Vergadering te houden, en wel op vrijdag 9 juli aanstaande, om 19.30 uur, eveneens in de kantine van de voetbalclub. 

We rekenen op een grote opkomst!
                                                                                                                                                                                                                   

Beste leden,
De kantine mag weer open!! Eindelijk. En ook de kleedkamers en de douches. Vanaf 5 juni is het zover.
Dus mensen voor de bar en achter de bar.

We hopen jullie vlug allemaal te zien. Maar daarom willen we jullie ook met klem vragen om te starten met het inplannen van jullie bardienst, zodat we een goede start hebben als de kantine weer definitief open mag.
Hou er wel rekening mee dat als je je bardienst hebt ingepland en de kantine nog niet open is, deze bardienst niet geldt als gedraaide bardienst, deze zal dan op een later tijdstip (als de kantine wel open is) opnieuw moeten worden ingepland.
De bardienstcommissie is inmiddels opgegaan in de kantinecommissie.

AFSPRAKEN M.B.T. HET VERVULLEN VAN DE KANTINEDIENSTEN
– De reguliere bardiensten op maandag, woensdag en vrijdag (19.00 uur- 23.00 uur) worden gedaan door één persoon en op dinsdag en donderdag door twee personen. Tijdens de vakantieperiode wordt de bardienst door één persoon gedaan en op vrijdagavond is de kantine gesloten. Ons ledenaantal is momenteel te beperkt om ruimere kantinediensten te kunnen invullen.
– Ieder lid dient per seizoen twee kantinediensten te draaien. 
– Geef zelf je kantinediensten door. Log in via je inloggegevens van ALL United: Zie op onze website: tcpantarhei.nl onder “mijn Panta Rhei”.
– Vul je zelf géén dienst(en) in, dan zal dat worden gedaan door de Kantinecommissie. Voorkom deze actie, want dit betekent dat je op elke willekeurige dag ingepland kunt worden. 
– Als je de geplande dienst door onverwachte omstandigheden niet kan draaien, dan dien jezelf voor een vervanger te zorgen. 
– Indien er vragen zijn over het systeem of problemen met inloggen, kun je contact opnemen met Twan Könings, tel. 06-37544058, of twan.konings@home.nl
– Afkoop bardiensten is mogelijk: kosten 45 euro. Dit dien je kenbaar te maken via mailadres: penningmeester@tcpantarhei.nl
– Sleutel halen bij Café Salden: Indien de bardienst door twee personen wordt uitgevoerd, haalt de eerstgenoemde de sleutel op en na einde dienst terugbrengen bij café Salden.
– Let op: Café Salden is dinsdags gesloten. Sleutel maandag ophalen.
– De te verrichten taken staan in de klapper. S.v.p. lezen en uitvoeren!
– Houd je aan de gemaakte afspraken, dan kan de kantinecommissie eventuele onvoorziene zaken makkelijker oplossen!
                                                                                                                                                                                                                    

INTERNE COMPETITIE

Na een afwezigheid van enkele jaren, willen wij dit jaar proberen de interne competitie (in de maanden mei en juni) te organiseren. Deze zal voornamelijk plaats vinden op de maandagavond.
De interne competitie begint dit jaar op maandag 10 mei. Er worden op opeenvolgende maandagavonden getennist tot aan de zomervakantie met uitzondering van 24 mei (Pinkstermaandag).
Iedere maandagavond worden er mixwedstrijden van 1 uur gespeeld door koppels die door loting tot stand zijn gekomen. Er wordt getennist in een poulesysteem.
De wedstrijden vinden plaats tussen 19 en 22 uur en je tennist elke maandagavond op een ander tijdstip.
Bij verhindering moet je zelf voor een vervanger zorgen.
Iedereen kan zich hiervoor persoonlijk aanmelden. Er wordt afgesloten met een finale-avond.
Om mee te doen kun je je aanmelden bij Wil Kok (wlakok@hotmail.com ).  
Dit kan tot en met vrijdag 7 mei.
We rekenen op veel inschrijvingen  !!  

En alvast veel tennisplezier.
Wil Kok
                                                                                                                                                                                                                    
Er kan weer gewinkeld worden bij Intersport op afspraak. 
Je kunt een afspraak maken via deze link – Intersport
                                                                                                                                                                                                                     

Ondanks de zware coronatijd willen wij je toch al informeren over de mogelijkheid om je op te geven voor tennislessen in het voorjaar. Het inschrijfformulier, de toelichting en het reglement vind je in de bijlage, en worden ook op de website geplaatst. Door mogelijke aanpassingen van de corona maatregelen kunnen hier natuurlijk wijzigingen in komen, maar dat kunnen we nu nog niet voorzien.
Wij hopen dat ondanks de moeilijke tijd waarin we nu verkeren, we elkaar het komend voorjaar toch op de tennisbaan weer kunnen ontmoeten.
Blijf allen gezond.

Het bestuur
                                                                                                                                                                                                                                   

Waarom tennis:
Tennis is de tweede sport van ons land. Meer dan een miljoen mensen staan regelmatig op de tennisbaan en bijna 570.000 daarvan zijn lid van een KNLTB-vereniging. Ook als je geen toptalent bent, kun je veel plezier beleven op de tennisbaan. Er zijn competities en toernooien voor alle speelniveaus en je bent nooit te oud om te starten.

De meer dan 225 leden willen elk op hun eigen manier veel tennisplezier beleven bij onze club. Door samen af te spreken een potje tennis te tennissen maar veelal ook door deel te nemen aan de diverse activiteiten, de goede tennislessen of (met misschien wat meer ambitie of gewoon voor de gezelligheid) deelnemen aan een van de diverse competities.  

Onze tennisclub kan dit allemaal alleen faciliteren door, naast de noodzakelijke financiële middelen, de enthousiaste inzet van een aantal leden die als vrijwilligers een aantal zaken op zich neemt. Zo zijn er vrijwilligers die met veel enthousiasme en opoffering van tijd samen het bestuur vormen. Andere vrijwilligers vormen samen commissies die de diverse activiteiten of andere zaken regelen. Andere vrijwilligers dragen een steen(tje) bij door te helpen bij diverse activiteiten, het organiseren van de competities, trainingen etc.  De kantine is geopend op met name de ‘populaire’ dagen/tijdstippen. Dit is alleen mogelijk doordat een groot aantal leden op vrijwillige basis een tweetal bardiensten draaien zodat de aanwezige leden en bezoekers kunnen genieten van ‘een natje en een droogje’.  

Maar ook onze vereniging heeft te weinig vrijwilligers en kan daarom niet meer organiseren dan nu mogelijk is. Nieuwe vrijwilligers en zeker ook nieuwe leden zijn meer dan welkom. Voor informatie kunt U contact opnemen met het bestuur: secretariaat@tcpantarhei.nl