TC Panta Rhei

 

Limbricht, 27 mei

In vervolg op de mededeling van 10 mei over vrijspelen door seniorleden bij TC Panta Rhei het volgende

1.  Seniorleden vanaf 19 jaar mogen vrij spelen zonder toezicht van een toezichthouder; maximaal   
      4
spelers per tennisbaan. Dus dubbelen mag weer
2.  De verplichting om vanuit thuis te reserveren blijft echter gehandhaafd. Zodoende zijn er tot
      nader bericht geen vaste husselmomenten.
3.  Het dubbelspel mag maximaal 50 minuten duren. Daarna wordt de baan geveegd zodat een
     volgend tweetal op tijd kan beginnen en derhalve de 1,5 meternorm aangehouden kan worden.
     Let op: na circa 25 minuten speeltijd even het gebied rond de achterlijn vegen. Dit moet echt
     steeds gebeuren om verdere slijtage aan de banen te voorkomen!
4.  Ook een dubbelspel wordt gestart op hele uren, vanaf ’s ochtends 9 uur .
      Laatste enkel/dubbelspel eindigt om 23 uur.
5.  Vriendelijk verzoek: Hou je aan de bewegwijzering op het park. Onnodig oponthoud op en rond
     de tennisbanen is uit den boze. Heb begrip voor de situatie en gebruik je gezonde verstand!
6.  De kantine is en blijft tot nader order gesloten.

Veel tennisplezier,
Bestuur TC Panta Rhei
…………………………………………………………………………………………………………………………

Limbricht, 10 mei

Aanvullende richtlijnen in verband met vrijspelen door seniorleden bij TC Panta Rhei

Vanaf maandag 11 mei hangen de netten ook op de banen 3 tot en met 6 op. Op het park hangen posters met daarop de algemene richtlijnen voor tennis. Zie hieronder. Hou die richtlijnen goed in acht!

Aanvullend gelden voor ons de volgende afspraken:

1.  Tot er van rijkswege nieuwe aanpassingen komen, wordt bij de senioren alleen
      de enkelspelvorm toegestaan.
2.  Een enkelspel duurt maximaal 3 kwartier. Daarna wordt de baan geveegd zodat een volgend
     tweetal op tijd kan beginnen en derhalve de 1,5 meternorm aangehouden kan worden.
     Na circa 25 minuten speeltijd even het gebied rond de achterlijn vegen.
3.  Een enkelspel wordt gestart op hele uren, vanaf ’s ochtends 9 uur .
     Laatste enkelspel eindigt om 23 uur. 
4. De ingang voor het tennissen op baan 5 en 6 is de hoofdingang (bij de Allee). 
     De ingang voor de banen 1 tot en met 4 is voorbij de kantine, waar de containers staan.
     Ook daar is een fietsenrek aanwezig.
5. Toiletgebruik alleen in uiterste noodzaak (bereikbaar met pasje via ingang aan het pad). 
6. Op bepaalde momenten kunnen baan 1 en/of 2 bezet zijn voor trainingen of jeugdspelers
    (onder toezicht) volgens afspraak.
7.  Je kunt via bijgevoegde link een baan reserveren: Banen reserveren
8. Tot nader bericht zijn er geen vaste husselmomenten (dinsdagavond, maandag- en
    donderdagochtend).

Wij vragen ieders medewerking in deze nieuwe situatie. Mochten er zich problemen voordoen, meld dat ons (twan.konings@home.nl). Hou je aan de voorschriften! Er wordt van overheidswege gehandhaafd (politie, boa’s). 

Verder verzoeken wij leden die overdag kunnen tennissen (gepensioneerden e.a.) om zoveel mogelijk ook overdag te komen tennissen. Vermijd drukte.

Voor algemene informatie, raadpleeg: Stappenplan verenigingen 

Bestuur TC Panta Rhei
…………………………………………………………………………………………………………………………

Limbricht, 9 mei 

Beste, leden,

Ook wij als bestuur waren afgelopen woensdag verrast dat de tennisbanen vanaf maandag 11 mei geopend kunnen worden voor de senioren.  We zullen wel nog de berichten en richtlijnen van RIVM, gemeente en KNLTB moeten afwachten, vooraleer de banen vanaf aanstaande maandag kunnen worden vrijgegeven. Vervolgens zullen we deze richtlijnen verder moeten uitwerken naar onze, specifieke situatie, zodat er weer veilig en verantwoord kan worden getennist.

Zolang die uitwerking nog niet gereed is mag er geen gebruik worden gemaakt van de tennisbanen. Wij verwachten jullie op heel korte termijn te kunnen informeren. 

Met vriendelijke groet, blijf gezond,
Yolande, Twan, Wil, Henk
…………………………………………………………………………………………………………………………

Limbricht, 4 mei
 

Mededelingen aan de leden van TC Panta Rhei in het kader van de coronacrisis

Zoals bekend mogen de seniorleden tot nader bericht van het RIVM, NOC/NSF en KNLTB, géén gebruik maken van het tennispark. Het bestuur, en daarmee ook de leden, volgen de voorschriften/maatregelen van overheidswege tegen het coronavirus! We willen alle leden, jeugdleden en hun ouders verzoeken de maatregelen nauwgezet op te volgen!! De protocollen van RIVM, NOC/NSF, KNLTB zijn leidend. Deze protocollen staan duidelijk vermeld op onze site.

De voornaamste maatregelen en afspraken van dit moment:
1.   Volg de instructies op het tennispark, hou je aan de bewegwijzering.
2.   Houdt 1,5 meter afstand.
3.   Volg de hygiëneregels die zichtbaar aanwezig zijn in en buiten het clubhuis.
4.   Het dames- en herentoilet is (alleen in noodgevallen) toegankelijk (via de
       coronaverantwoordelijke of de trainer).
5.   De kantine en de kleedlokalen blijven gesloten. Er kan niet worden gedoucht.
6.   Denk aan de persoonlijke hygiëne, was op tijd je handen, er is voldoende desinfectiegel
      voorhanden.
7.   Vanaf woensdag 13 mei aanstaande mag de jeugd tot en met 18 jaar onder begeleiding van de
      trainer trainingen volgen. De jeugd van 13 tot en met 18 jaar mag vrij tennissen op datums en
      tijdstippen die vooraf met het bestuur en de gemeente zijn afgestemd. Men dient tijdens het
      sporten 1,5 meter afstand te houden.
8.  Ouders/volwassenen mogen niet bij de training blijven kijken. Ouders of verzorgers die hun
      kinderen naar het park brengen en/of halen worden dringend verzocht op afstand te blijven en
      het tennispark niet te betreden.
9.   De corona coördinator van Panta Rhei is Twan Könings (06–37544058). . Bij vragen of   
      onduidelijkheden is hij de vraagbaak. De corona coördinator en de coronaverantwoordelijken zijn
      duidelijk herkenbaar middels de hesjes die op het park worden gedragen.
10. Er zal/kan door de bevoegde instanties (politie, boa’s) handhavend worden opgetreden!
11. Gebruik vooral je gezond verstand!!

Het bestuur Panta Rhei

De Protcollen:
Corona hygiëne regels voor Tennis;
• Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen;
Informatie voor bestuurder en beheerders;
Informatie voor trainer, begeleiders en vrijwilligers;
Informatie voor sporters-leden;
Informatie voor ouders en verzorgers.
………………………………………………………………………………………………………………………….

Limbricht, 24 april 
 
Jeugd t/m 18 jaar mag, onder voorwaarden, vanaf 29 april weer met elkaar buiten sporten en dat is goed nieuws! Want sporten is gezond, zowel fysiek als mentaal en dat hebben we juist nodig in deze tijd. 

We hebben er als KNLTB alle vertrouwen in dat verenigingen dit goed kunnen organiseren en de veiligheid kunnen waarborgen, zodat de gezondheid voorop blijft staan. Doordat tennis en padel een laag risicoprofiel hebben en onze verenigingen goed georganiseerd zijn, kan de drukte op de verenigingen goed gehandhaafd en gecontroleerd worden. Wij helpen de vrijwilligers en leraren op verenigingen zoveel mogelijk om snel en binnen de richtlijnen op te starten. 

Hoe gaan we nu verder?
Met input van verenigingen en leraren en samen met andere sportbonden en NOC*NSF is er een Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar opgesteld en deze is zojuist getoetst en goedgekeurd door het RIVM en VSG. Wij hebben vervolgens de aanvullende richtlijnen specifiek voor tennis en padel uitgewerkt en een handig stappenplan gemaakt. Deze ontvangen alle voorzitters, secretarissen en gelicenseerde leraren van verenigingen vandaag via de mail. Tevens is alles terug te vinden op corona.knltb.nl. Dit platform is de Corona Toolbox. Hier vinden bestuurders, functionarissen en leraren van verenigingen en tennis/padel centra alle informatie over tennis en padel gedurende de coronacrisis.

Vrijwilligers en leraren kunnen dus aan de slag met het plan om sporten op de vereniging weer mogelijk te maken. Dit plan moet de vereniging vervolgens laten goedkeuren door de gemeente, zodat er daarna weer gesport mag worden.

We hopen dat we verenigingen en leraren met de richtlijnen en het stappenplan verder kunnen helpen in het opstarten van de activiteiten. Met elkaar hebben we een grote verantwoordelijkheid om dit goed op te pakken voor de jeugd. We moeten niet teveel en te snel willen, het is immers een testperiode. Doen we het gezamenlijk goed, dan kunnen we des te eerder weer open voor alle leeftijden.

………………………………………………………………………………………………………………………….
Limbricht, 3 april 
 
Velen van jullie zullen de update van de KNLTB ook al rechtstreeks gekregen hebben. 
Tennisverenigingen blijven dicht tot en met 28 april
Het kabinet heeft de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd. Scholen, horeca en sportverenigingen moeten t/m 28 april dicht blijven om verspreiding van het virus tegen te gaan. 
De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie blijft voorlopig uitgesteld naar begin mei. Het kabinet heeft aangekondigd op 21 april een besluit te nemen over het vervolg van de maatregelen na 28 april. De KNLTB neemt zo snel mogelijk na 21 april het besluit of de nieuwe startdatum en planning van de competitie haalbaar is of dat er nieuwe aanpassingen nodig zijn. Op de website van de KNLTB lees je meer informatie en wordt je op de hoogte gehouden van de meest actuele situatie. 
 
https://www.knltb.nl/nieuws/2020/04/maatregelen-verlengd-sportclubs-blijven-dicht-tm-28-april/

Namens het bestuur
………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Limbricht, 19 maart 2020

KNLTB Voorjaarscompetitie en Kia Tenniskids competitie voorlopig uitgesteld tot begin mei.

De verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus hebben gevolgen voor de KNLTB Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie. Voor meer dan 200.000 tennissers is de competitie hét hoogtepunt van het tennisseizoen. We proberen er dan ook alles aan te doen om de competitie door te laten gaan, voor zover de situatie het toelaat. Uiteraard staat de gezondheid van onze leden voorop. De afgelopen dagen heeft de KNLTB daarom alle mogelijke scenario’s en bijbehorende consequenties in kaart gebracht en een besluit genomen over de verdere uitvoering van de competitie. De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie wordt voorlopig uitgesteld naar begin mei.

Op dit moment ligt het verenigingsleven stil tot en met 6 april en kunnen we nog niet voorzien tot wanneer de maatregelen omtrent het coronavirus aanhouden. Het voorlopig opschuiven van de startdatum van de competities naar begin mei is daarom het best mogelijke scenario. Op deze manier kunnen we voor de zomervakantie een volledige competitie afspelen en wordt verenigingen en spelers voldoende ruimte geboden om zich voor te kunnen bereiden.

Uiterlijk 1 mei neemt de KNLTB het besluit of de nieuwe startdatum en planning haalbaar is of dat nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de situatie en dan geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus. We houden ons hierbij aan de adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF.

Hieronder lees je wat het opschuiven van de startdatum concreet betekent voor de voorlopige planning van de KNLTB Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie:

KNLTB Voorjaarscompetitie
De KNLTB Voorjaarscompetitie voor senioren en junioren start met de eerste speeldagen in het weekend van 9 en 10 mei. Concreet houdt dit in dat speelronde 1, 2, 3 en 4 worden uitgesteld en worden gespeeld na speelronde 5, 6 en 7. Er wordt dus gespeeld in zeven opeenvolgende weken. Zodra vanuit het RIVM en NOC*NSF groen licht wordt gegeven voor het hervatten van de wedstrijden, informeren wij je hierover en passen wij de speeldata zo snel mogelijk aan op MijnKNLTB.

Kia Tenniskids competitie
Voor de Rode en Oranje competitie geldt dat de teams starten op zondag 17 mei. Teams beginnen op deze datum, zoals gepland, aan de tweede periode met speelronde 1, 2, 3 en 4. Daarna spelen zij nog speelronde 2 en 3 van de eerste periode. De andere twee speeldagen komen te vervallen. De kinderen die meedoen aan de Groene competitie beginnen op zondag 10 mei aan hun competitie. Zij starten met speelronde 4, 5, 6 en 7 en spelen daarna speelronde 1, 2 en 3.

Voor verdere informatie van de KNLTB zie op https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/

…………………………………………………………………………………………………………………………
Limbricht, 16 maart 2020

Zondagmiddag heeft het kabinet aanvullende, extra maatregelen afgekondigd met betrekking tot het coronavirus. Besloten is onder meer om alle horecagelegenheden en sportclubs te sluiten. Voor Panta Rhei betekent dit het volgende:

  • De aangekondigde Opendag op 29 maart aanstaande (seizoensopening) komt te vervallen
  • Met onmiddellijke ingang worden alle sport-/tennisactiviteiten op ons tennispark geannuleerd, vooralsnog tot 6 april aanstaande
  • De kantine blijft vooralsnog gesloten tot 6 april
  • alle aangekondigde trainingen/lessen worden geannuleerd dan wel naar een later moment verschoven (Evelyne Dullens, onze trainer heeft hierover al met de direct betrokkenen gecommuniceerd)
  • De KNLTB heeft het eerste competitieweekend geannuleerd. Verdere berichtgeving hierover volgt via onze website dan wel via een aparte mail.
Het bestuur blijft alle nieuws rondom het Coronavirus nauw volgen. Indien noodzakelijk houden we eenieder op de hoogte. Wij gaan er zonder meer van uit dat elk Panta Rheilid zich strikt houdt aan de aangekondigde maatregelen.
 
Voor meer actuele informatie over het Coronavirus, zie de website van het RIVM en/of de Rijksoverheid.
 
Bestuur TC Panta Rhei

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TC Panta Rhei

Waarom tennis:
Tennis is de tweede sport van ons land. Meer dan een miljoen mensen staan regelmatig op de tennisbaan en bijna 570.000 daarvan zijn lid van een KNLTB-vereniging. Ook als je geen toptalent bent, kun je veel plezier beleven op de tennisbaan. Er zijn competities en toernooien voor alle speelniveaus en je bent nooit te oud om te starten.

De meer dan 225 leden willen elk op hun eigen manier veel tennisplezier beleven bij onze club. Door samen af te spreken een potje tennis te tennissen maar veelal ook door deel te nemen aan de diverse activiteiten, de goede tennislessen of (met misschien wat meer ambitie of gewoon voor de gezelligheid) deelnemen aan een van de diverse competities.  

Onze tennisclub kan dit allemaal alleen faciliteren door, naast de noodzakelijke financiële middelen, de enthousiaste inzet van een aantal leden die als vrijwilligers een aantal zaken op zich neemt. Zo zijn er vrijwilligers die met veel enthousiasme en opoffering van tijd samen het bestuur vormen. Andere vrijwilligers vormen samen commissies die de diverse activiteiten of andere zaken regelen. Andere vrijwilligers dragen een steen(tje) bij door te helpen bij diverse activiteiten, het organiseren van de competities, trainingen etc.  De kantine is geopend op met name de ‘populaire’ dagen/tijdstippen. Dit is alleen mogelijk doordat een groot aantal leden op vrijwillige basis een tweetal bardiensten draaien zodat de aanwezige leden en bezoekers kunnen genieten van ‘een natje en een droogje’.  

Maar ook onze vereniging heeft te weinig vrijwilligers en kan daarom niet meer organiseren dan nu mogelijk is. Nieuwe vrijwilligers en zeker ook nieuwe leden zijn meer dan welkom. Voor informatie kunt U contact opnemen met het bestuur: secretariaat@tcpantarhei.nl