Update werkgroep verzelfstandiging en padel

Afgelopen weken en maanden kregen de wij (Robin, Edwin, Mark en Larry, zijnde de vier leden van de werkgroep padel/verzelfstandiging) en het bestuur, van diverse leden de vraag: “hoe staat het nu met de padelbanen en de all-weatherbanen?”. Nee, ze liggen er niet. Nog niet.
 
Via deze nieuwsbrief willen we jullie, mede namens het bestuur en de padel power club, graag uitvoerig informeren over de stand van zaken:
 
Aanleg padelbanen en all-weatherbanen
Op dit moment is de verwachting dat er in mei wordt begonnen met de aanleg van de padelbanen (op baan 3 en 4). De vergunning wordt naar verwachting medio maart afgegeven. Aansluitend is er dan nog een bezwaarperiode van 6 weken. De aanleg van de padelbanen duurt ook circa 6 weken.

In verband met de (voorjaars)tenniscompetitie is besloten om pas medio juni te beginnen met de aanleg van  de all-weather banen (op baan 5 en 6). Dit is dus ná de voorjaarscompetitie. Zodat we gedurende de competitie gewoon 4 banen beschikbaar houden. De aanleg van de all-weatherbanen duurt ook ongeveer 6 weken. Dit alles betekent ook, dat er dit jaar geen Panta Rhei open tennistoernooi georganiseerd zal worden. In week 26 hebben we immers tijdelijk maar 2 banen beschikbaar. Volgend jaar wellicht een gecombineerd toernooi voor tennis en padel.

Omdat de padelbanen er per 01-04 nog niet liggen, zullen we de kantine nog een paar maanden zelf uitbaten: Dus vragen we alle leden om de komende maanden nog 1x bardienst te draaien.
Zondag 3 april beginnen we aan ons nieuwe tennisseizoen zoals we gewend zijn, maar het zal een ingrijpend seizoen worden.
  
Samenwerking TCPR en Padel Power Club (PPC) 
Bij deze nogmaals in hoofdlijnen hoe de samenwerking tussen TCPR en de PPC er uit gaat zien:
Zoals afgelopen jaar in de Algemene Leden Vergaderingen is besloten, zal de PPC de padelbanen en de all-weatherbanen aanleggen, de kantine gaan uitbaten en gaan zorgen voor jaarlijks- en grootonderhoud van de tennis en padelbanen.

TCPR zal zorgen voor het wekelijks (klein)onderhoud van de tennisbanen, en zal een deel van de contributie inkomsten afdragen aan de PPC voor de financiering van de all-weatherbanen en het jaarlijks/groot onderhoud. Tevens draagt TCPR eenmalig 25.000 euro bij voor de aanleg van de all-weatherbanen.

Er is wel heel bewust voor één gezamenlijke (tennis- én padel) vereniging gekozen, met één gezamenlijke ledenadministratie.
 
Terugblik
Hoewel in oktober de verwachting is uitgesproken dat de nieuwe tennis- en padel banen voor 01-04-2022 gerealiseerd zouden worden, is dat dus niet haalbaar gebleken. Op diverse fronten bleek de tijd die nodig was om alles te regelen en te organiseren, te optimistisch ingeschat. Hierbij moet je denken aan:

  • Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen TCPR en PPC, waarin o.a. van alle taken, maar ook van alle inkomsten en uitgaven is beschreven wie ze uitvoert, cq wie verantwoordelijk is.
  • Maar ook tussen TCPR en de gemeente Sittard-Geleen moeten in het kader van de privatisering veel afspraken gemaakt worden. Hoe en wanneer wordt het park opgeleverd, is er nog achterstallig onderhoud? hoe om te gaan met reserveringen voor grootonderhoud?
  • Daarnaast stelt de gemeente ook haar eisen (via TCPR, aan PPC) voordat de vergunning verleend kan worden voor de aanleg van de padelbanen: o.a. onderzoek naar mogelijke geluidoverlast en eventueel milieu-impact (flora en fauna), en blijken ook nog extra parkeerplaatsen vereist te zijn.
     

Dit proces heeft dus veel langer geduurd dan gehoopt, maar de finish lijkt nu echt in zicht.
We gaan dit jaar letterlijk en figuurlijk bouwen aan een nieuwe toekomst van TCPR.
  
Met vriendelijke groet en hopelijk tot snel op ons park,
 
Robin, Edwin, Mark en Larry
Mede namens het bestuur en de PPC