Vrijwilligers bedankt

Beste vrijwilligers,                 

Het jaar 2020 is mede door het Corona Virus voor onze tennisvereniging geen bijzonder goed en sportief jaar geworden. Onze groots geplande opening van het tennisseizoen op 29 maart hebben we dan ook hierbij moeten aanpassen. Ook onze intentie om het 60-jarig bestaan van Panta Rhei dit jaar extra te vieren, kon hierdoor helaas niet doorgaan.

Als bestuur hebben we samen met jullie als vrijwilligers vooraf aan de opening van het tennisseizoen een aantal mooie evenementen opgezet, waarbij het initiatief om een ledenwerfactie te organiseren zeer welkom was. Er heeft een grote flyeractie plaatsgevonden in Limbricht en omliggende dorpen om zo ons ledenbestand weer op peil te brengen.
De kantinecommissie heeft dit jaar weer hard gewerkt om onze mooie kantine uit de winterslaap te halen. Helaas moest onze kantine gesloten blijven tot 1 juli en er is daarna veel moeite gedaan om de kantine Coronaproof te laten functioneren. De bardienstplanning werd weer geactiveerd en met beperkte middelen kon onze kantine gelukkig weer openblijven. Het inhangsysteem voor het reserveren van de banen dat in het begin nog wat problemen opleverde, is inmiddels bij alle leden bekend en functioneert prima. Onze dank daarvoor aan de kantinecommissie en alle vrijwilligers die hieraan een steentje hebben bijgedragen.

De voorjaarscompetitie kon helaas niet doorgaan. Tevens kon ook ons mooie midzomernachttoernooi evenals het Panta Rhei open toernooi geen doorgang vinden. Alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt alsnog dank voor hun inzet en meedenken m.b.t. de mogelijkheden n.a.v. de Corona maatregelen. Hopelijk kunnen wij volgend jaar weer op jullie inzet en medewerking rekenen.
Ondanks de Coronamaatregelen en mede door het enthousiasme en inzet van onze vrijwilligers van het baanonderhoud en parkbeheer, konden we in de tijden dat dit wel mogelijk werd gemaakt door de maatregelen, wel weer dubbel/enkel spelen.
In september heeft de evenementencommissie gelukkig wel nog de clubkampioenschappen kunnen organiseren. Het weer was geweldig en de organisatie was TOP. Veel lovende reacties gekregen van onze leden.
In september mocht ook de najaarscompetitie van start gaan. Ook nu weer heeft onze kantinecommissie alles uit de kast gehaald om de najaarscompetitie voor alle deelnemers zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen. Helaas kwam na een aantal wedstrijden de 2e loc down en moest de competitie worden gestaakt.
En tot slot onze jaarlijkse vrijwilligersavond om het tennisjaar af te sluiten en wij als bestuur in de gelegenheid worden gesteld om jullie allen te bedanken voor het vele werk dat jullie hebben gedaan want : “Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan”. Ook deze afsluiting kon helaas niet doorgaan. Toch wil het bestuur jullie allen heel graag bedanken voor al het gedane werk in 2020. We hopen dat jullie allen volgend tennisjaar weer jullie steentje willen bijdragen en wensen jullie vooral veel gezondheid toe.

Namens bestuur TC Panta Rhei
Henk, Wil, Yolande en Twan