Reglementen

De Nederlandse wet geeft aan dat de gang van zaken binnen verenigingen is vastgelegd in de statuten en reglementen van de vereniging. De vraag wie er besluiten mag nemen binnen de vereniging wordt beantwoord in de statuten. In het Huishoudelijk Reglement worden niet-juridische zaken geregeld. Deze regels zijn van toepassing voor alle leden.

TC Panta Rhei respecteert de privacy van haar leden en/of bezoekers en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In de privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Huishoudelijk reglement
Augustus 2013
Statuten
November 2013