Contact

Voorzitter Henk Wetzels voorzitter@tcpantarhei.nl
Secretaris Wil Kok secretariaat@tcpantarhei.nl
Penningmeester Maurice Herings penningmeester@tcpantarhei.nl
Technische commissie Yolande Teneij technischecommissie@tcpantarhei.nl
Ledenadministratie Patricia Offermans ledenadministratie@tcpantarhei.nl
Jeugdcommissie Gerard Jonker jeugd@tcpantarhei.nl
Competitie zaken senioren Ernest Severens ernest.severens@gmail.com
Competitie zaken jeugd Gerard Jonker jeugd@tcpantarhei.nl
Panta Rhei Open toernooi Henk Konings henk.konings@home.nl
Sponsorcommissie Har Pörteners h.j.porteners@home.nl
Evenementen Larry Hagedorn evenementen@tcpantarhei.nl
Ledenwerfactie Meerle Bosman
Romy Hendriks
meerlebosman@hotmail.com
romyhendriks@hotmail.com
Website Beppie Könings b.konings@home.nl
Parkbeheer Zef Loop jloop51@hotmail.com


Adres:

Allee 7
6141 AV Limbricht
046-451 1312

Rekeningnummer           : NL87 RABO 0147 6883 61
Kamer van Koophandel: 40187086