Jaarverslag ALG 2020

Spraken we over 2019 over een overgangsjaar bij Panta Rhei, het kalenderjaar 2020 kunnen we duiden als een jaar waarin allerlei hordes moesten worden genomen en waarbij we gaandeweg steeds met nieuwe coronaregels werden geconfronteerd.
Het was ons niet gegund de Opendag te houden. Diverse activiteiten konden niet plaatsvinden dan wel werden later in het seizoen opgestart. De gezelligheid ná het spelletje tennis kon gedurende langere tijd niet plaatsvinden vanwege de sluiting van de kantine. Tot slot, we hadden ons verheugd op het vieren van het 60-jarig bestaansfeest van Panta Rhei (opgericht in 1960). Het feest kon niet doorgaan!
Het feit dat een aantal activiteiten niet doorgingen heeft zijn gevolgen gehad voor de exploitatie van de club. De kantineomzet daalde, een aantal kostenposten bleven (deels) bestaan. Echter, het sportieve resultaat was uiteraard negatief. Sommige periodes kon niet of beperkt worden getennist.
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, doorgaans in februari, zal dit jaar niet doorgaan. Derhalve zullen we ons de komende maanden moeten beperken tot communicatie via de mail. Het is niet anders.
Ondanks alle coronaperikelen wensen we iedereen een sportief tennisjaar toe met veel tennisplezier! Blijf gezond en let goed op elkaar.  

Voor 2021 wensen wij als bestuur iedereen heel veel tennisplezier!
Henk Wetzels, voorzitter

KANTINECOMMISSIE
Wat een jaar 2020! Iets om snel achter ons te laten.
In februari 2020 was de kantinecommissie samen met Marij Rutjes en Gina Pörteners volop begonnen met het poetsen van de kantine. Half maart was de gehele kantine startklaar incl. de ramen van buiten en binnen gewassen, dit om de groots opgezette seizoen-opening op 29 maart, die door het flyeren in Limbricht, Guttecoven en Einighausen was aangekondigd, te vieren.
Helaas door het coronavirus mocht onze kantine op 29 maart niet opengaan, hierdoor konden seizoenopening, voorjaarscompetitie, midzomernachttoernooi en “Open Panta Rhei toernooi” niet doorgaan.
Begin juli mocht onze kantine gelukkig weer open. Eerst moesten we wel diverse aanpassingen in de kantine doen, schermen bij het buffet, stickers ‘afstand houden’ i.v.m. 1,5 meter regel en looprichting, registratieplicht opzetten en zeepdispensers aanbrengen, dit om Corona proef te starten.
Het reserveren van de banen moest gebeuren van thuis uit; dit bleek een succes en zal ook voor 2021 gelden.
In september ging de najaarscompetitie van start, dit betekende behoorlijk wat aanpassingen. In onze kantine moesten op de vrijdagavond de tafels worden genummerd, kleedruimtes moesten dicht blijven en één competitieteam moest zelfs buiten in de tent de 3e helft houden.
Op 29 september moesten we onze kantine weer sluiten en mocht er alleen nog competitie worden gespeeld.
Op 14 oktober werd de gehele competitie stilgelegd. Hierdoor konden het Eikeltoernooi, de feestavond (60 jaar Panta Rhei) en de vrijwilligersavond niet doorgaan.
Onze kantine is open geweest van 1 juli t/m 29 september 2020 (14 weken, in 2019 waren dit 32 weken). Al met al een financiële tegenvaller, daar de kantine één van de belangrijkste inkomstenbronnen is voor TC Panta Rhei.
Wij bedanken iedereen die een steentje heeft bijgedragen door bv. het draaien van bardiensten of door gezellig aanwezig te zijn in de kantine of op het terras.
We hopen dat we op 1 april 2021 weer kunnen starten met het tennissen en openen van de kantine, al dan niet met Corona aanpassingen.

De kantinecommissie
Ruud Rutjes, Har Pörteners, Chrit Könings en Twan Könings  

EVALUATIE BARDIENSTEN
Door de corona crisis zijn we het tennisseizoen later begonnen en eerder geëindigd. We hebben maar 14 weken kunnen spelen en dus was de kantine ook maar 14 weken open.
De inschrijvingen voor de bezetting en het draaien van de bardiensten is desondanks in 2020 redelijk goed verlopen. Door het korte seizoen hebben een aantal leden 2 diensten gedraaid, een aantal één keer en sommigen geen enkele dienst omdat het seizoen eerder dan gepland gestopt is. Sorry, maar dit was onder deze omstandigheden niet anders te regelen…
Jammer was dat een beperkt aantal leden niet ingeschreven hebben voor de verplichte bardiensten en nog apart telefonisch benaderd moesten worden wat extra tijd en energie kostte. Meestal was men het vergeten, maar graag het komend seizoen wat meer accuratesse!!.
Ook hebben enkele leden tijdens het jaar via de e-mail een berichtje gestuurd met de mededeling dat zij verhinderd waren de bardienst te draaien en het probleem aldus bij de planner neergelegd. Een duidelijk afspraak is zelf voor een vervanger te zorgen, alleen in uitzonderlijk situaties lost de commissie het probleem op. Mogelijk blijft de kantine dan die avond gesloten.
Opvallend was dat bijna niemand bereid was om de vastgelegde data voor de bardienst te veranderen bij onvoorziene omstandigheden. Wij zouden graag zien dat de leden iets meer flexibiliteit tonen om onverwachte problemen samen op te lossen.
Dit jaar hadden we een extra bezetting op de vrijdagavond, nl. tijdwaarnemer tijdens de competitie, daar er op tijd werd gespeeld. In 2021 wordt weer gewoon op sets gespeeld.
Om tijdens de reguliere avonden de bardienst door één persoon te laten vervullen is uitstekend verlopen. Gezien de (mogelijke) terugloop van het aantal leden zullen we voor het komend seizoen alle reguliere avonden altijd één persoon inplannen. Alleen tijdens competities en evenementen zullen wij 2 personen (of meer) inplannen.
Jo Meuffels stopt na dit seizoen met de werkzaamheden bij de bardienstcommissie.

De bardienstcommissie:
Jo Meuffels, Twan Könings

JEUGDCOMMISSIE
Het jaar 2020 was een gek jaar, ook voor de jeugdleden van Panta Rhei. Hoewel het aantal jeugdleden in 2020 licht gedaald is (van 21 naar 19), zien de vooruitzichten voor 2021 er goed uit. Deze daling is voornamelijk veroorzaakt door de junioren die in 2020 of senior zijn geworden, of vanwege studie en verhuizingen afgehaakt zijn. Bij de jongere jeugd (de Tenniskids) is het aantal gelukkig gestegen, waardoor de daling meeviel. Trainde er aan het begin van het jaar nog maar 8 kids, aan het einde van het jaar was dit aantal gestegen naar 15. En daar kwam bij dat aan het einde van het seizoen, een aantal jongeren hebben aangegeven in het voorjaar van 2021 ook te komen tennissen.

Trainingen
Hoewel een aantal jeugdleden al in 2019 kennis hadden gemaakt met Evelyne als trainster, leerde de rest van de jeugd haar pas vanaf half mei kennen. Onder strikte voorwaarden van de crisis begon ze eindelijk half mei met de jeugdtrainingen. De eerste reacties van de jeugdleden op haar, als trainer, waren zeer positief.
Door het later starten van de trainingen en het uitblijven van competitie en toernooien, heeft Evelyne besloten de (jeugd)trainingen tot half juli door te laten gaan. Normaal zou het trainingsseizoen eind juni al stoppen. Evelyne bedankt namens de jeugd!
Als gevolg van de crisismaatregelen hebben een deel van de wintertrainingen noodgedwongen buiten plaatsgevonden. Gelukkig heeft het mooie najaarsweer ervoor gezorgd dat dit door kon gaan tot en met de herfstvakantie in eind oktober.

Clubkampioenschap
In augustus en september werden de clubkampioenschappen gespeeld, waarbij de junioren de mogelijkheid kregen om mee te doen met de senioren. In de categorie heren competitief, heeft dit geleid tot een finaleplaats van één van de junioren.
Dit jaar hebben we eindelijk weer een clubkampioenschap voor de jeugd kunnen organiseren. Op zaterdag 5 september speelden 8 Tenniskids in spannende partijen tegen elkaar om clubkampioen te worden. Het enthousiasme waarmee de spelers van de baan afkwamen -ze wilden het liefst nog doorgaan-, maakten de kampioenschappen tot een succes. In 2021 zullen we dit opnieuw proberen te evenaren.

Competitie
Naast het afgelasten van activiteiten, trainingen en competities in het voorjaar als gevolg van de Coronacrisis, heeft de bond de juniorencompetities gewijzigd. Het doel was (en is) de wedstrijden interessanter en aantrekkelijker te maken voor iedereen.
In 2020 is de leeftijdscategorie van 11 t/m 17 jaar opgesplitst in twee categorieën; één van 11 t/m 14 jaar en één van 13 t/m 17 jaar. Hierdoor is het krachtsverschil tussen de spelers minder groot wat het plezier vergroot. Voor de competitie van 11 t/m 14 jaar zijn een aantal spelregels gewijzigd. Zo spelen jongens en meisjes door elkaar (dus geen aparte competities) en wordt het principe van verkort spelen toegepast. Ook is de lengte van een set gewijzigd naar 4 gewonnen games per set en wordt in de beslissende derde set een tiebreak gespeeld.
In het najaar kon wel meegedaan worden aan de competitie. Panta Rhei had de jeugd ingeschreven voor twee competities: de rode competitie voor de Tenniskids en de 1e klasse van junioren competitie 13 t/m 17 jaar, wederom in samenwerking met SLTC. Daarnaast speelden een paar jeugdleden van Panta Rhei mee met Oriënt in de groene- en junioren 11 t/m 14 jaar competitie.
De ­competitie werd helaas door de tweede lockdown vlak voor de herfstvakantie afgebroken. De junioren waren hard op weg naar een kampioenschap maar hebben dit helaas niet kunnen afronden.

2021
Voor de competities van 2021 zijn vanuit Panta Rhei teams ingeschreven voor de rode competitie (in samenwerking met SLTC) en de oranje competitie. De junioren die met Oriënt meededen, zullen dit jaar ook weer meedoen bij Oriënt en de oudere junioren gaan onder de vlag van SLTC meedoen aan de competitie 13 t/m 17 jaar. Het voordeel van deze constructie is dat bij het ontbreken van teamleden gemakkelijker andere spelers kunnen invallen, waardoor partijen niet opgegeven hoeven te worden.

Namens de Jeugdcommissie, Gerard Jonker

TRAININGEN
Eindelijk, na een wat moeizaam begin mochten we de baan op en dus ook trainingen gaan geven. 
Voor de eerste zomer een ochtendgroep, een privéles, 3 avondgroepen en de woensdag middag meerdere jongere jeugdgroepen was een leuke opkomst.
Met veel plezier deze lessen gegeven. Met enthousiaste deelnemers die ik graag nogmaals zou zien om ze weer een stukje verder te mogen helpen. Veel plezier beleef ik aan mensen het spelletje te leren begrijpen zowel op tactisch als mentaal gebied. Natuurlijk komt techniek en fysiek ook aan bod. Een aantal competitie jeugdspelers van Panta Rhei hebben samen getraind met spelers van SLTC zodat iedereen op zijn niveau heeft kunnen trainen.
De jongste jeugd begon met in het totaal 11 kids en eindigde met 15. Omdat meerdere kids in de loop van deze zomer binnen kwamen waaien was het even zoeken in groepssamenstelling. Uiteindelijk werd er met veel plezier gespeeld en zijn sprongetjes gemaakt. Jammer dat in de winterperiode, zowel door de jeugd als de volwassenen, dit geen vervolg heeft, maar dat is misschien iets voor het volgende jaar. 
Met de jeugd en hun ouders erg genoten van het ouder-kind toernooi wat de intentie is het komend jaar weer te organiseren. 
Ook de komende zomer zal ik op dinsdag late middag en avond en woensdag ochtend en middag en de vrijdag ochtend weer beschikbaar zijn voor lessen. Schrijf je in via de site. 

Laten we hopen dat we deze zomer weer mogen genieten op het prachtige park van Panta Rhei. 

Tot dan!
Evelyne 

COMPETITIE
Ook voor onze competitie -tennissers was het een bijzonder jaar. Er was geen voorjaarscompetitie, geen zomer competitie en geen najaar competitie. Er werd slechts een competitie georganiseerd genaamd Competitie 2020 die in het najaar werd gespeeld. Helaas hebben enkele teams van Panta Rhei niet deelgenomen gezien de leeftijdsgroep van de teamleden en de mogelijke risico’s.
Met het oog op eventuele drukte op de tennisparken met name de vrijdagavonden en zaterdagen werden de verenigingen gevraagd maatregelen te treffen en wedstrijden te spreiden en het aantal mensen in de kantines etc. te beperken. Op de vrijdagavonden is men zelfs overgegaan op ‘spelen op tijd’ dat wil zeggen dat de partijen telkens 1 uur werden gespeeld en dus niet in sets. Tevens werden de teams qua speeltijd gespreid op de avond. Voor velen was dit toch wel even wennen, en niet iedereen vond dit de beste oplossing.
Helaas kon de competitie niet worden uitgespeeld. Vanwege de strengere corona maatregelen werd de competitie gestaakt na 5 ronden.

Met vriendelijke groet,
Ernest Severens

EVENEMENTEN

Opening van het seizoen
Niets vermoedend begonnen we aan de voorbereidingen voor de open-dag van zondag 29 maart.
Samen met onze trainster Evelyne Dullens waren clinics gepland, meester-kok Edwin had alle voorbereidingen getroffen voor de eieren-met-spek. Het springkussen was gereserveerd, er was een apart programma voor kleine kinderen, en iedereen zou kennis gaan maken met het zogenaamde “compact tennis”
Maar helaas: 15 maart was het kabinet genoodzaakt om de clubhuizen te sluiten, en dus ging de open-dag niet door.

MIDZOMERNACHTTOERNOOI 2020
Helaas is door de corona regelgeving het midzomernachttoernooi 2020 niet doorgegaan.

PANTA RHEI OPEN 2020
Helaas is door de corona regelgeving het Panta Rhei open 2020 niet doorgegaan.

Clubkampioenschappen 2020
Wat gelukkig wel doorging, waren de clubkampioenschappen. Met de bekende 1,5 meter afstand, en een registratie van alle spelers en bezoekers kon het toernooi doorgaan.
Dus hebben we van 29 augustus tot 6 september met z’n allen een lekker balletje kunnen slaan, en dus elkaar ook weer eens kunnen zien.
Dit jaar werden voor het eerst de clubkampioenschappen van de jeugd gecombineerd met de senioren, waardoor we een mooie mix van jong en oud op het park kregen.
Voor de senioren was er in plaats van de traditionele leeftijdsindeling, een opsplitsing tussen competitieve en recreatieve spelers, zodat iedereen in zijn gewenste categorie kon mee doen, maar toch ook eens tegen andere tegenstanders speelden dan men gewend was.

De winnaars van 2020 waren:
HE comp.  Fabrice Houben
HE recr.:    Ray van der Venne
DE recr.:    Wendy Banens
HD comp.: Fabrice Houben / Ruben de Jongh
HD recr.:   Chrit Könings / Twan Könings
DD comp.: Kitty Veldman / Truus Warlich
DD recr.     Suzan van de Bergh / Anjes Thissen
GD comp.: Monique Jacobs / John van Hinsberg
GD recr.:   Suzan van de Bergh / Chrit Könings

TC Panta Rhei Feestavond 2020
Wij hadden tijdens onze feestavond 2020 ons 60-jarig bestaan willen vieren, maar is door de corona regelgeving deze feestavond niet doorgegaan.

EIKELTOERNOOI 2020
Helaas is door de corona regelgeving het midzomernachttoernooi 2020 niet doorgegaan.

Data 2021 voor onze evenementen:

  • Seizoen opening 05 april 2e paasdag (banen open van 01 april, indien akkoord regering)
  • Start husselen vrouwen op donderdagavond vanaf 1 april
  • Start husselen mannen op dinsdagavond vanaf 6 april.
  • Start husselen mix op de woensdagavond vanaf 7 april.
  • Start trainingen vanaf april (inschrijven zie website)
  • Midzomernachttoernooi (datum nog niet bekend)
  • Panta Rhei open: maandag 28 juni t/m zondag 4 juli
  • Clubkampioenschappen: september 2021
  • Feestavond/ 60-jarig bestaan (datum nog niet bekend)
  • Eikeltoernooi: (datum nog niet bekend)

LEDENCOMMISSIE
In januari 2020 heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden in de kantine van TC Panta Rhei naar aanleiding van de enquête die is afgenomen in de zomer van 2019. Met een afvaardiging van een twintigtal leden en het bestuur als toehoorder is deze avond input opgehaald over de thema’s ‘vrijwilligerswerk’ en ‘activiteiten seizoen 2020’.
Het idee was in 2020 aan de slag te gaan met een meer projectmatige vrijwilligersinzet. In plaats van deel te nemen aan het bestuur of aan te sluiten bij een commissie, zouden leden zich ook aan een activiteit kunnen verbinden door zich hiervoor aan te melden. Ook was er de mogelijkheid om bijvoorbeeld als (competitie) team een taak te adopteren, zonder dat dit vanzelf een structurele verantwoordelijkheid zou worden. Dit is vanwege de Corona crisis helaas niet van de grond gekomen maar zodra de club weer mag opstarten kan dit opgepakt worden. 
Naast bovenstaand, hadden we een Aktiviteitenkalender voor 2020 op basis van de opgehaalde input in januari vormgegeven en deze zou middels sociaal media gepromoot worden. Daarnaast was het plan ook meer te delen over de activiteiten zelf (o.a. foto’s, tekst, etc.). De activiteiten hebben in 2020 door overheidsmaatregelen niet kunnen plaatsvinden maar de Aktiviteitenkalender kan zodra onze club weer mag opstarten, uitgerold worden op basis van wensen van onze leden! Op naar een sportief 2021! Tot snel!

Romy Hendriks en Meerle Bosman

SPONSORING
Het goede nieuws t.a.v. de sponsoring is dat alle sponsors, in deze moeilijke tijd, zich aan hun afspraken van 2020 hebben gehouden, daarvoor onze dank.
Zoals ieder jaar hebben we ook in 2020 al onze sponsoren met de kerst verrast met een fles wijn als dank voor hun bijdrage aan TC Panta Rhei.
Aan de voorkant van de kantine hebben we een nieuw bord (gesponsord door Notermans reclame) gehangen met het logo van onze vereniging, onder dit bord is een magneetstrip gemaakt, waar we steeds de nieuwe activiteiten door het jaar kunnen vermelden.
Om het aantal sponsors op peil te houden of proberen dit nog uit te breiden zijn Har en ik op zoek naar vrijwilligers die ons willen/kunnen ondersteunen om de komende jaren hiervoor te zorgen. Kandidaten kunnen zich dan aanmelden bij Twan Könings twan.konings@home.nl of tel: 06-37544058.
Kijk op onze website www.tcpantarhei.nl voor verdere informatie van onze sponsoren en ons beleid t.a.v. sponsoring.
We wensen iedereen een prettig, sportief en vooral gezond tennisseizoen 2021
Har Pörteners en Twan Könings

PARKBEHEER

Baanonderhoud
De banen worden onderhouden door: Manon Gehlen, Ber Lejeune, Erik Kessels, Johan Warlich, Jan Koster, Jo Meuffels en Zef loop.
De banen worden onderhouden op maandag- en donderdagochtend, we beginnen om 09.00 uur. Er zijn altijd minimaal twee banen bespeelbaar en vanaf 10.00 uur vier banen. We vragen wel aan de leden om begrip te hebben, als door extra werkzaamheden, er even gewacht moet worden.

Baanonderhoud bestaat uit: walsen, vegen, gravel aanvullen, blad verwijderen enz. Vooral in het najaar hebben we veel tijd moeten steken in het verwijderen van al het eikenblad.

Ook verzorgen we werkzaamheden buiten de banen, zoals schoonmaken van het terras, paadjes enz. Ook zorgen wij aan het begin van het seizoen voor het ophangen van de winddoeken, het neerzetten van de banken enz. Op het einde van het seizoen wordt door ons alles weer opgeruimd. Enkele leden van parkbeheer werken hieraan mee.

Blij worden we van al de complimenten die we ontvangen van onze leden.

Namens baanonderhoud
Zef Loop

Parkonderhoud

Voor de opening van het nieuwe tennisseizoen zorgen wij voor het ophangen van de winddoeken. Banken en overig materiaal wordt schoongemaakt en klaargezet. Terrassen en paden schoonmaken. Beplanten van bloembakken enz.
Tijdens het seizoen park schoonhouden, vuilnisbakken legen enz. Vraag van ons aan de leden die Kantinedienst hebben om indien nodig het terras even aan te vegen.

Onderhoud aan eigen materialen.

De vrijwilligers van het parkonderhoud zijn: Cor Pols, Gerd van der Leeuw, Theo Gelissen en Zef Loop.