Jaarverslag AL 2019

Als tennisvereniging en als bestuur kunnen we terugkijken op een overgangsjaar. We zijn het jaar vol goede moed gestart, vele zaken zijn opgepakt, andere zaken zijn blijven liggen, dan wel hadden meer aandacht verdiend. Soms werden met beperkte middelen en capaciteiten toch mooie resultaten bereikt. Afgelopen voorjaar kon het bestuur worden uitgebreid met de komst van Yolande en Wil.
We hebben afscheid genomen van Marc Vereecken, die na bijna 20 jaar het trainersstokje moest overdragen. Voorts namen we afscheid van Frank Vermeulen, die vrnl. onze jeugd trainde.
Het is ons gelukt een uitstekende opvolger voor Marc en Frank vast te leggen. Inmiddels heeft Evelyne Dullens de eerste trainingen in de winter met enthousiasme opgepakt en zien wij vol vertrouwen uit naar de zomertrainingen (voor onze senioren en onze jeugd).
In nauwe samenwerking met Ecsplore is medio 2019 een enquête gehouden onder de leden. Ruim 70 leden hebben deelgenomen. De resultaten uit die enquête zijn in overleg met Ecsplore geëvalueerd. Voorzichtig kunnen conclusies worden getrokken. Vervolgens vond enkele weken geleden een zeer vruchtbare brainstormsessie plaats met een representatieve groep van onze leden.  De laatste weken werden diverse activiteiten in het kader van ledenwerving geïnitieerd.
In 2020 liggen weer een aantal klussen klaar om opgepakt  te worden, in sommige gevallen is daar ook noodzaak toe. Derhalve een oproep aan de leden: meld je aan voor een klus/activiteit, meestal een afgebakend geheel, waarbij start- en eindpunt bekend zijn (en dus overzienbaar). Het gaat om de continuïteit van onze vereniging, en die kan niet alleen de zorg zijn van het bestuur.

Voor 2020 wensen wij als bestuur iedereen heel veel tennisplezier!
Henk Wetzels, voorzitter

KANTINECOMMISSIE
Allereerst willen wij weer iedereen bedanken voor alle werkzaamheden in de kantine, draaien bardienst, meehelpen bij activiteiten enz. van seizoen 2019.
En nu, in februari 2020, zijn we alweer volop bezig met werkzaamheden (kantine poetsen, ramen wassen, inkopen doen) i.v.m. de start op 29 maart, we hopen de leden dan weer in groten getale te mogen ontmoeten.
Het aanschaffen van een grote TV is een succes gebleken, de TV is volop gebruikt tijdens het toernooi, Pub Quiz, Brainstormsessie en tijdens de ALV. Er waren wat problemen met WIFI. Dit probleem is inmiddels opgelost. Tevens hebben we de TV lager en in het midden gehangen.
Andere werkzaamheden waarmee we zijn gestart zijn: verlichting en geluidsbox aanbrengen op het terras om de sfeer tijdens bezoek aan onze vereniging te verhogen en het licht op baan 3 en 4 hoeft nu niet meer de gehele avond te branden (stroombesparing).
Wij als kantinecommissie hebben er alles aangedaan om de sfeer in onze kantine en op het terras te verhogen, hopelijk pikken onze leden dat op, om nog gezellig na een potje tennissen in onze kantine of op het terras te verblijven.

De omzet in 2019 blijft achter bij 2018 (ca. 150 consumptiekaarten minder verkocht), dit is te wijten aan het niet doorgaan van 2 extra evenementen, het dalende aantal bezoekers tijdens het seizoen en enkele malen de kantine moeten sluiten i.v.m. geen bardienst. Hopende dat we in 2020 weer deze en/of andere extra evenementen terugkrijgen en onze kantine door de leden beter wordt bezocht.
Nogmaals iedereen bedankt die heeft meegewerkt aan een geslaagd seizoen 2019 in onze kantine.

Kantinecommissie TC Panta Rhei
Ruud Rutjes, Har Pörteners, Chrit Könings en Twan Könings

EVALUATIE BARDIENSTEN
Evaluerend over het functioneren van de bardiensten van het afgelopen seizoen, kunnen we constateren dat dit in het algemeen prima is verlopen.
De inschrijvingen voor de bardienst verliepen goed, slechts enkele leden moesten geattendeerd worden om in te schrijven. Iedereen heeft zijn/haar eigen datums kunnen kiezen. Alleen tijdens de laatste maanden ontstonden een paar problemen.
Het experiment om tijdens de reguliere avond de bardienst door één persoon te laten vervullen is uitstekend verlopen. Gezien de (mogelijke) terugloop van het aantal leden zullen we voor alle reguliere avonden altijd één persoon inplannen. Alleen tijdens competities en evenementen zullen wij 2 personen of meer inplannen.
Het vervullen van de diensten is in het algemeen prima verlopen. Toch ook een kritische noot: een beperkt aantal leden heeft tijdens het jaar via de e-mail een berichtje gestuurd dat zij verhinderd waren de bardienst te draaien zonder voor een vervanger te zorgen, hetgeen de afspraak is. Hopelijk gebeurt dit in de toekomst niet weer. De consequentie is dat de kantine die avond dan gesloten blijft.
Opvallend was dat bijna niemand bereid was om de vastgelegde data voor de bardienst te veranderen bij onvoorziene omstandigheden. Wij zouden graag zien dat de leden iets meer flexibiliteit tonen om onverwachte problemen samen op te lossen.
Zie het twee keer per seizoen draaien van een kantinedienst niet als een verplichting, maar als een bijdrage aan het goed functioneren van je eigen tennisclub.

De barcommissie:
Jo Meuffels en Twan Könings

JEUGDCOMMISSIE
Terugkijkend is 2019 een erg roerig jaar geweest voor de jeugd bij Panta Rhei. Het aantal jeugdleden nam in 2019 af van 27 naar 21 aan het einde van het jaar. Er zijn een aantal jeugdleden overgestapt naar een andere club of zijn senior geworden.
Van de jeugdleden hebben er 15 meegedaan aan de competitie in zowel het voor- als het najaar. De jeugdleden hebben meegedaan in de categorieën 11 t/m 17 jaar, Groen 1 en Groen 2 (in samenwerking met en als onderdeel van TC Oriënt) en Rood 1.
De jeugd van 11 t/m 17 jaar is in de voorjaarscompetitie (2e klasse) 2e geworden en is in het najaar gepromoveerd naar de 1e klasse, waar ze uiteindelijk 7e zijn geworden. In het najaar werd het team versterkt door een jeugdspeler van SLTC, die een aantal keer is ingevallen.

In 2020 hebben een aantal leden van dit team aangegeven niet te willen meedoen aan de competitie om verschillende redenen. Het team zal worden aangevuld met jeugdleden van SLTC, die sinds oktober meetrainen bij dit team.
De jeugdleden uit de Groene competitie zijn, onder leiding van Oriënt, onderverdeeld in twee teams. Deze teams zijn in het voorjaar 1e en 2e in hun categorie geworden en zijn in het najaar beide 2e geworden. Door de samenwerking zijn twee jeugdleden eind 2019 overgestapt naar Oriënt. Ook in 2020 zal de samenwerking met dit team blijven en zal 1 jeugdlid meedoen met de competities bij Oriënt.
De jeugdleden van de Rode competitie hebben in 2019 met plezier meegedaan aan hun competitie, maar hebben in 2019 geen training genoten. In het voorjaar van 2020 zullen zij weer meedoen aan deze competitie en hopen in het voorjaar weer te kunnen trainen.
In het voorjaar van 2019 heeft Mark aangegeven dat hij na de zomer zou stoppen met geven van training aan de leden van Panta Rhei. Ook van Frank Vermeulen is afscheid genomen. Sinds kort is er één trainer actief voor Panta Rhei: Evelyne Dullens. Onder andere hierdoor is er geen zomerstage voor de jeugd georganiseerd.

Het vertrek van de trainers had invloed op het aantal jeugdleden; Panta Rhei kon als vereniging onvoldoende aandacht geven aan het trainen van de (nieuwe) jeugdleden. Hoewel tijdens de open dag er een aantal potentiële nieuwe jeugdleden waren, hebben zij zich niet meer gemeld op een training.
In het najaar is Evelyne begonnen met de wintertrainingen aan de jeugdleden van 11 t/m 17. De jeugdleden geven aan dat zij zeer tevreden zijn over de manier van trainen door Evelyne. Hopelijk zullen meer jeugdleden in het voorjaar van 2020 mogen genieten van haar trainingen.
Het feit dat jeugdleden (mogen) aansluiten bij Panta Rhei voor zowel de competities als de trainingen, heeft ertoe geleid dat er in 2020 gesprekken plaats gaan vinden om verdergaande samenwerking met SLTC op het gebied van jeugdzaken te bespreken.

Namens de Jeugdcommissie, Gerard Jonker

TRAININGEN
In 2019  werden de tennislessen verzorgd door een aantal trainers: Marc en Laura Vereecken, Frank Vermeulen en Lotte Heygelen.
Marc Vereecken  en Laura Vereecken verzorgden de trainingen op de maandagavond, totaal 4 uur.
Frank Vermeulen verzorgde de trainingen voor de allerkleinste jeugd op woensdagmiddag, totaal 1 uur. 
Lotte Heygelen heeft een aantal lessen verzorgd die de nieuwe leden te goed hadden van de club (dit waren 4 gratis lessen bij aanmelding).

Namens de TC, Yolande Teney

COMPETITIE
Aan de voorjaarscompetitie hebben 15 teams deelgenomen:
4 heren teams; 1 x vrijdagavond, 3 x zaterdag.
8 damesteams; 3 x dinsdagochtend, 5 x vrijdagavond
2 gemengde teams; 2 x vrijdagavond
1 damesteam in woensdagavondcompetitie (dit team is kampioen geworden in 4e klasse).
Er werd gespeeld in de categorieën 17+ en 35+

Aan de najaarscompetitie hebben 8 teams deelgenomen:
3 heren teams op vrijdagavond
2 Gemengde teams op vrijdagavond
3 Damesteams; 1 x vrijdagavond, 1x zaterdag en 1 x op donderdag (dit team van Truus Warlich is kampioen geworden.
Er werd gespeeld in de categorieën 17+ en 35+

EVENEMENTEN

EVALUATIE MIDZOMERNACHTTOERNOOI  2019
Afgelopen 14 juni was weer het gezellige midzomernachttoernooi. Met 36 deelnemers was het weer een zeer geslaagde (tennis)avond. Het waren weer gezellige wedstrijden, waar sportiviteit op de voorgrond stond. Tussen de wedstrijden door werd er genoten van het hapjesbuffet.
Ook in 2020 staat dit toernooi weer op de agenda.

Petra Smeets

EVALUATIE FEESTAVOND PANTA RHEI D.D. ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2019
Organisatie evenementencommissie bestaande uit: Larry, Robin, Mark, William, Edwin, Dennis, John, Petra, Daphne.

De opkomst van de feestavond op 7 september 2019 viel net als vorig jaar niet tegen. Het was weer lekker druk. Ook introducés waren aanwezig en onder het genot van een hapje en een drankje werd er gezellig met elkaar gekletst. Kampioensteam werden gehuldigd en er werd afscheid genomen van Marc Vereecken. Net als vorig jaar maakte de Pub Quiz, verzorgt door de evenementencommissie onder leiding van Daphne, deel uit van het programma. Het was even afwachten of de animo groot genoeg was om alle rondes te spelen. We konden op elk willekeurig moment stoppen als bleek dat de gasten het niks vonden, maar wat bleek…. De Pub Quiz was wederom een enorm succes!
In de diverse, door het lot bepaalde, gemixte teams, allemaal voorzien van een leuke feestbril daar het thema van de avond BRILjante Party was, werd er goed naar elkaar geluisterd, overlegd over de antwoorden en gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten. De drive om te winnen, die veel Panta Rhei leden op de tennisbaan hebben, bleek hier ook bij hen naar boven te komen. Het inzetten van jokers d.m.v. het dragen van een hoedje zorgde niet alleen voor leuke plaatjes, maar verhoogde ook nog eens de saamhorigheid en feestvreugde. De stemming zat er goed in en er werd na afloop van de Pub Quiz tot ver in de nacht nog gezellig nagepraat en gedanst op de muziek verzorgd door Mark. De organisatie was in handen van de evenementencommissie waarbij iedereen een duidelijke taak had.
De samenwerking verliep goed. Na afloop hebben we nog lang kunnen nagenieten van de vele complimenten over deze geweldige avond. Op naar de feestavond van 2020!

PANTA RHEI OPEN 2019
Het toernooi werd gespeeld van 23 juni t/m 1 juli en werd gespeeld onder echt zomerse omstandigheden. Met een aantal deelnemers van 116 hebben we kunnen genieten van heel mooie wedstrijden in de diverse categorieën dat er gespeeld werd.
In het afsluitende weekend zijn er heel mooie finales gespeeld

Ook dit toernooi weer een pluim op de hoed voor de voorbeeldige inzet van onze Kantinecommissie, die het weer heel goed voor mekaar hadden met steun van enkele dames.

Toernooiwinnaars:
HD4 17+  Rick Esser en Stan Kwakkernaat
HD6 30+  Larry Hagedoren en Mark Smeets
DD6 30+  Han Ruber en Scarlet Rutten
GD6 30+  Silvia Driessen en Peter Soeterbroek
HE7 17+  Erik Janssen
HE 7 30+ Dave Stevens
HE7 45+  Eric Schouten
DE7 17+  Anniek Ruipers
HD7 17+  Mattie Queis en Roy Queis
HD7 45+  Gerard van Aggelen en Chrit Könings
DD7 17+  Anniek Ruipers en Tessa Schalken
DD7 45+  Gemma Leunissen en Marlies Schepers
GD7 17+  Linda Harte en Frank Aretz
DD8 25+ Desiree Brouwer en Ellen Temmink

Organisatie: Henk Konings, Daniel de Villiers, Jurriaan Soeterbroek, Theo Gelissen en Wil Kok.

EIKELTOERNOOI 2019
Het Eikeltoernooi werd dit jaar in een nieuw jasje gestoken en vond plaats op zondag 20 oktober. In plaats van de wedstrijden te verdelen over vier avonden, werden alle wedstrijden op een dag gespeeld. Sportiviteit en gezelligheid stonden centraal. Dit jaar hadden we 32 deelnemers en iedereen werd willekeurig gekoppeld aan een partner. In de verdeling van de vier poules was rekening gehouden met de speelsterkte. Om 9.30 uur werd gestart met de eerste wedstrijden. Helaas moest het toernooi aan het einde van de ochtend worden gestaakt in verband met hevige regenval. Dat deed niet af aan de gezelligheid in de kantine waar iedereen genoot van een goed verzorgde lunch. Uiteindelijk konden er geen winnaars worden uitgeroepen en dus werd besloten alle prijzen te verloten onder de deelnemers. Ook de Trekpleister Sittard had weer twee mooie verzorgingspakketten gesponsord, die eveneens verloot werden. 
Ondanks dat het weer niet meewerkte, kijken we terug op een gezellig en geslaagd Eikeltoernooi. We danken alle mensen die ons hebben geholpen en hopen dit toernooi volgend jaar weer voor jullie te mogen organiseren!

Organisatie: Marijke Ploemen en Inge Massen

WINTERACTIVITEITEN

Nonnevottentoernooi  9 februari 2020            

Data 2020 voor onze evenementen:

  • Seizoensopening 29 maart
  • Start husselen op de woensdagavond vanaf 1 april
  • Midzomernachttoernooi 12 juni
  • Panta Rhei open: maan dag 22 juni t/m zondag 28 juni
  • Clubkampioenschappen: September 2020
  • Feestavond/60 jarig bestaan (datum nog niet bekend)
  • Eikeltoernooi: zondag 4 oktober 
  • 50+ toernooi (in hal) 22 januari 2021
  • Speculaastoernooi: 8 december
  • Nonnevottentoernooi: 9 februari 2020

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2019
De clubkampioenschappen werden weer gespeeld over een periode van twee weken, van 2 t/m 15 september. Veel leden hadden ingeschreven, zij streden in 9 verschillende categorieën om de hoogste eer.  
Op de afsluitende zondag werden mooie finales gespeeld, aansluitend de prijsuitreiking met een gezellige nazit.
Clubkampioenen:
HE6         Marnick Neis
HD6         Winfried Hamacher en Robin Lemaire
GD 6        Anouk Brijn en Mark  Smeets
HE7         Davy van de Weerden
HD7 17+  Maurice Herings en Ton Kroezen
DE7         Wendy Banens
DD 7        Monique… en Marijke Ploemen?
HB 8         Chrit Könings en Henk Konings
GD 8/9     Susan van de Berg en Chrit Könings

Organisatie: Henk Konings, Kitty Veldman, Theo Gelissen en Wil Kok.

LEDENCOMMISSIE
Ledenwerving 
In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om een ledenwervingsactie in 2020 vorm te geven aangezien het aantal leden van de club terugloopt. Samen met het bestuur is een kortingsactie bedacht voor nieuwe leden (lidmaatschap en tennislessen) en bestaande leden (tennislessen). Er is een flyer gemaakt die door vrijwilligers begin 2020 zal worden bezorgd in Limbricht, Hoogveld, Limbrichterveld, Einighausen en Guttecoven. Flyers zullen op scholen worden opgehangen en gepost op Facebook en Instagram. Tevens zal het volledige ledenbestand per mail worden benaderd om deze kortingsactie onder de aandacht te brengen.

Enquête
In de zomer van 2019 is onder het ledenbestand een digitale enquête (bestaande uit 24 vragen) afgenomen door Ecsplore om inzicht te krijgen in hoe leden aankijken tegen een aantal onderwerpen. Met als doelstelling deze input mee te nemen in het nog op te stellen beleid voor de periode vanaf 2020. De uitkomsten van de enquête zijn in het najaar door het bestuur, Ecsplore (Judith van Veen), Romy Hendriks en Meerle Bosman geanalyseerd. Uit de analyse zijn een aantal onderwerpen naar boven gekomen die aandacht verdienen, zoals vrijwilligerswerk en de activiteiten in 2020. In overleg met het bestuur en Ecsplore is een brainstormsessie bedacht om leden mee te laten denken over deze onderwerpen en gezamenlijk richting te bepalen. In januari 2020 zal deze brainstormsessie plaatsvinden. Er zal in de selectie van deelnemers rekening worden gehouden met een aantal criteria om te komen tot een representatieve groep.

 Romy Hendriks en Meerle Bosman

SPONSORING
Afgelopen jaar heeft de sponsorcommissie die nu bestaat uit Har Pörteners en Twan Könings de bestaande contracten bekeken en daaruit geconcludeerd dat het nodig was om die te verbeteren en juridisch goed vast te leggen.
Ook hebben we dit jaar enkele nieuwe contracten kunnen afsluiten en de borden opnieuw bestikkerd om zo een fris aanzien te krijgen wat bij onze vereniging past .
Ook een nieuw winddoek is hierbij geplaatst en het bijbehorende contract getekend.
We hebben nu geïnvesteerd en we kunnen derhalve nu een aantal jaren de vruchten plukken van deze investering en dat is financieel gewoon nodig. 
Graag zouden we uitbreiding van onze commissie zien en wellicht door mensen die een potentiële sponsor weten of connecties hebben met bedrijven of instanties die iets kunnen betekenen voor onze vereniging.
Kijk op onze website www.tcpantarhei.nl voor verdere informatie van onze sponsoren en ons beleid t.a.v. sponsoring.

We wensen iedereen een prettig, sportief en gezond tennisseizoen.
Har Pörteners en Twan Könings

PARKBEHEER

BAANONDERHOUD
Ook voor het seizoen 2019 hebben Henk Konings en ondergetekende het bestuur de toezegging gedaan om voor het onderhoud van de banen te zorgen.
Deze werkzaamheden bestaan uit:
1) het schoonmaken van de banen door verwijdering van bloesem, bladeren en eikels
2) vernieuwen of repareren van bezems, sleepnetten, scoreborden, netten, lijnen etc.
3) egaliseren, opvullen van kuilen of verwijderen van overtollig gravel
4) walsen en besproeien

Door de mooie ligging van de banen in de natuur en omringt door vele eikenbomen gaat het meeste werk op aan het schoonhouden van de banen. Dit gaat soms ten koste van het baanonderhoud zelf.
Wij hebben vorig jaar meer dan 200 uur gewerkt om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Vandaar ons verzoek aan een ieder om na een gespeelde wedstrijd de baan niet alleen binnen de lijnen doch ook buiten de lijnen te vegen.
Wij danken jullie alvast voor de medewerking en wensen iedereen een sportief en gezellig tennisseizoen.

Wim Peeters en Henk Konings

Opmerking:
Afgelopen najaar hebben Henk en Wim aangegeven te willen stoppen met het baanonderhoud en wel met ingang van komend seizoen. Graag danken we beide heren voor hun trouwe en deskundige inzet gedurende vele jaren op het vlak van het onderhoud van onze tennisbanen. Inmiddels is het bestuur druk bezig met de opvolging.
Bestuur

PARKONDERHOUD
Onze taken zijn:
Voor de opening van het nieuwe tennisseizoen zorgen wij voor het ophangen van de winddoeken. Banken en overig materiaal worden schoongemaakt en klaargezet. Terrassen en paden schoonmaken. Beplanten van bloembakken enz.
Tijdens het seizoen park schoonhouden, vuilnisbakken legen enz. Vraag van ons aan de leden die kantinedienst hebben om indien nodig het terras even aan te vegen. Onderhoud aan eigen materialen.
De vrijwilligers van het parkonderhoud zijn: Cor Pols, Gerd van der Leeuw, Theo Gelissen en Zef Loop.

Zef Loop, namens parkonderhoud