AED

Waar bevindt zich de AED (Automatische externe defibrillator)