Ledenwerfactie 2021

(*)     Studenten (MBO, HBO of VWO) betalen het studententarief op basis van een kopie van de
           OV-kaart of  inschrijfbewijs van de opleiding, in te dienen via penningmeester@tcpantarhei.nl .

(**)   Leden > 18 jaar worden geacht minimaal 2 keer per seizoen kantinedienst te draaien.
          Degene die dit niet willen kunnen dit voor  € 45,- afkopen. Dit kan bij aanvang van het
          tennisseizoen worden doorgegeven via penningmeester@tcpantarhei.nl .
          Leden die geen machtiging voor de contributie afgeven betalen  € 5,-  extra als incassobijdrage.

(***) Leden van sportvereniging (Limbricht, Einighausen, Guttecoven en Sittard) kunnen in de
          periode van juli t/m september tennissen tegen een sportactie tarief op basis van een
          inschrijfbewijs van de sportvereniging, in te dienen via penningmeester@tcpantarhei.nl .
          Deelname aan de competitie is tijdens deze periode uitgesloten.

(****) Competitieleden zijn leden die alleen competitie spelen bij TC Panta Rhei. Voorwaarde is
            dat zijn een volledig abonnement bij een andere tennisvereniging hebben.
            Dit is exclusief competitiebijdrage. Deze afdragen aan teamcaptain.

Beëindiging lidmaatschap
Het beëindigen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 januari via ledenadministratie@tcpantarhei.nl
Afmeldingen na 1 januari verplichten automatisch tot betaling van de contributie van dat jaar.