Leden info

Bestuur

Voorzitter
Vice-Voorzitter
Henk Wetzels
Sjaak Aussems
voorzitter@tcpantarhei.nl
saussems@ziggo.nl
Secretaris Wil Kok
Ton Kroezen
secretariaat@tcpantarhei.nl
kroezen@ziggo.nl
Penningmeester Maurice Herings penningmeester@tcpantarhei.nl
Technische commissie Yolande Teneij
Kitty Veldman
technischecommissie@tcpantarhei.nl
kitty@ouremail.nl
Ledenadministratie Patricia Offermans ledenadministratie@tcpantarhei.nl 
Padel Power Club
Kantine beheer
Bram Aarts bram@padelpowerclub.nl
Jeugdcommissie Gerard Jonker jeugd@tcpantarhei.nl
Competitie senioren Ernest Severens ernest.severens@gmail.com
Evenementen Larry Hagedorn evenementen@tcpantarhei.nl
Website Jan Koster janjkoster1@gmail.com
Tennisbanen Onderhoud Zef Loop jloop51@hotmail.com

Reglementen
De Nederlandse wet geeft aan dat de gang van zaken binnen verenigingen is vastgelegd in de statuten en reglementen van de vereniging. De vraag wie er besluiten mag nemen binnen de vereniging wordt beantwoord in de statuten. In het Huishoudelijk Reglement worden niet-juridische zaken geregeld. Deze regels zijn van toepassing voor alle leden.

TC Panta Rhei respecteert de privacy van haar leden en/of bezoekers en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In de privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

PDF: Huishoudelijk Reglement, Augustus 2013

PDF: Statuten, September 2022


Tennis in Nederland

Tennis is de tweede sport van ons land. Meer dan een miljoen mensen staan regelmatig op de tennisbaan en bijna 570.000 daarvan zijn lid van een KNLTB-vereniging. Ook als je geen toptalent bent, kun je veel plezier beleven op de tennisbaan. Er zijn competities en toernooien voor alle speelniveaus en je bent nooit te oud om te starten.

De 260 leden van TC Panta Rhei willen elk op hun eigen manier veel tennisplezier beleven. Door samen af te spreken een potje tennis te tennissen maar veelal ook door deel te nemen aan de diverse activiteiten, de goede tennislessen of (met misschien wat meer ambitie of gewoon voor de gezelligheid) deelnemen aan een van de diverse competities.

Racketsport in Limbricht
Op het racketsportpark TCPantaRhei/PadelPowerClub kun je tennis en padel spelen. Tennis wordt al meer dan 50 jaar gespeeld bij TC Panta Rhei. De activiteit padel is geheel nieuw en sinds 2022 enigszins apart georganiseerd binnen de Padel Power Club met een eigen website en eigen initiatieven voor het padel spelen. Voor beide sporten ben je lid van de overkoepelende vereniging TC Panta Rhei en de KNLTB.

Vrijwilligers
Onze tennisclub kan dit allemaal alleen faciliteren door, naast de noodzakelijke financiële middelen, de enthousiaste inzet van een aantal leden die als vrijwilligers een aantal zaken op zich neemt. Zo zijn er vrijwilligers die met veel enthousiasme en opoffering van tijd samen het bestuur vormen. Andere vrijwilligers vormen samen commissies die de diverse activiteiten of andere zaken regelen. Andere vrijwilligers dragen een steen(tje) bij door te helpen bij diverse activiteiten, het organiseren van de competities, trainingen etc. Maar ook onze vereniging heeft te weinig vrijwilligers en kan daarom niet meer organiseren dan nu mogelijk is. Nieuwe vrijwilligers en zeker ook nieuwe leden zijn meer dan welkom. Voor informatie kun je contact opnemen met: secretariaat@tcpantarhei.nl

Sponsoring
Een vereniging als TC Panta Rhei kan niet zonder sponsors. Panta Rhei organiseert jaarlijks veel activiteiten, die moeilijk zonder sponsors zijn te realiseren. TC Panta Rhei wil deze activiteiten graag in de toekomst blijven organiseren. Het bestuur vindt dat zij deze sociale en maatschappelijke verplichting heeft, zowel naar de jeugd alsook naar de senioren, toe. Voorts wil het bestuur van TC Panta Rhei een sociaal verenigingsleven bevorderen.

Bij TC Panta Rhei is een sponsorcommissie actief die zich primair bezighoudt met de uitvoering van het sponsorbeleid en daarnaast ook inhoud aan dat beleid probeert te geven. De sponsorcommissie valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

TC Panta Rhei beschikt over een vaste huisleverancier voor het vervaardigen van de winddoeken en reclameborden welke voldoen aan de normen en eisen van de KNLTB. Heeft u bedrijf interesse als sponsor van TC Panta Rhei of heeft u vragen over het sponsorschap/kosten neem dan gerust contact op met de sponsorcommissie: Maurice Herings, penningmeester@tcpantarhei.nl

De sponsorcommissie zoekt actieve leden die de sponsorcommissie vorm willen geven en tijd beschikbaar willen maken voor het zoeken naar nieuwe sponsoren en het onderhouden van contacten met de sponsoren.

PDF: Sponsormogelijkheden