Aanmelden Lidmaatschap Padel

Na een bijzonder succesvolle start moeten wij helaas voor dit moment een ledenstop afkondigen.
We plaatsen nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst en onderzoeken momenteel de uitbreidingsmogelijkheden.
Indien het bestuur besluit weer leden toe te laten, zullen de personen bovenaan de wachtlijst als eerste een lidmaatschap worden aangeboden.
We onderzoeken momenteel de uitbreidingsmogelijkheden.

Het lidmaatschapstarief over 2023 bedraagt €225 voor senioren en €140 voor jeugd t/m 18 jaar (de contributies zijn voorlopig en worden voor 2023 vastgesteld in de ALV in januari 2023).

Met het insturen van aanmeldformulier ga je akkoord met het huishoudelijk reglement van TC Panta Rhei en de machtiging voor automatische incasso. De incasso’s door TC Panta Rhei worden o.a. gebruikt voor contributie en competitie. De reguliere incasso’s voor contributie zullen plaatsvinden in april en juni, tenzij je later in het seizoen bent ingeschreven dan gebruikelijk.

Mocht je vragen hebben over deze inschrijving, neem dan contact op met ons via ledenadmin@padelpowerclub.nl