Fairplay

Fair Play en vertrouwenscontactpersoon

TC Panta Rhei is de vereniging voor padel en tennis die zich volledig conformeert aan het Fair Play beleid van de KNLTB. Van iedereen op het padel en tennispark verwachten we integer en respectvol gedrag t.o.v. leden, gasten en functionarissen.
We hebben beleid om onsportief gedrag, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en fysiek geweld te voorkomen. Misstanden kunnen worden gemeld bij het bestuur of zoals KNLTB aangeeft bij de bond.
We hebben nu in de vereniging een vertrouwenscontactpersoon, Monique Geradts waar mensen laagdrempelig terecht kunnen met problemen of vragen.
Maak ongewenst gedrag bespreekbaar en kijk niet weg.

Vertrouwenscontactpersoon

Monique Geradts stelt zich voor:

Ik ben Monique Geradts, woon met mijn man in Brunssum en ben werkzaam als verpleegkundige. Sinds november 2022 hebben wij het padel spelen ontdekt.
Men heeft mij gevraagd de rol van vertrouwenscontactpersoon op mij te nemen. Ik voel me betrokken bij de vereniging en daarom hoefde ik daar niet lang over na te denken.

 

 

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. We spreken van grensoverschrijdend gedrag wanneer er sprake is van:

    • verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, gebaren maken);
    • fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen, schoppen, spugen);
    • fsychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, discrimineren, pesten);
    • seksuele intimidatie (bijvoorbeeld (herhaaldelijk) opmerkingen maken, aanraken, aanranding en verkrachting)

De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (spelers, ouders van spelers, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor,  geeft raad  en verwijst door voor geschikte hulp.
De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.
Geheimhouding
De vertrouwenscontactpersoon zal proberen door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te verzinnen voor de gemelde klacht. De vertrouwenspersoon doet niets wat je niet weet of waar je geen toestemming voor hebt gegeven.
Tenminste één keer per jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het bestuur over de ontvangen meldingen en klachten. Zij geven daarbij tenminste aan: de gevolgde procedure en de kwantiteit van klachten, zodanig dat het niet verwijst naar individuele personen.
Onze vertrouwenscontactpersoon is bereikbaar voor een afspraak via: tcpantarheivcp@gmail.com