Lesreglement Evelyne Dullens

Betreft lessen op accommodatie TC Panta Rhei

 1. Indeling naar niveau wordt gedaan door de trainer. Groepsgrootte kan afwijken van opgave. Mocht dit het geval zijn dan word je hiervan voor aanvang van trainingen op de hoogte gebracht en wordt de prijs evenredig aangepast, lesduur aangepast of het aantal lesweken aangepast
 2. Om lessen te volgen op Panta Rhei dient men lid te zijn/worden van Panta Rhei, met uitzondering voor proeflessen. Info over lidmaatschap vind je op de website padelpowerclub.nl/tcprppc
 3. Indien Evelyne het noodzakelijk acht kan er (in overleg met speler) een verandering plaatsvinden in de indeling
 4. De datums dat er geen les gegeven zal worden ontvangt men in de eerste trainingsweek en tevens de andere nodige gegevens van de trainer
 5. De indeling en lestijden worden per mail ruim voor aanvang van eerste training bekend gemaakt. Ten laatste 1 week voor aanvang van eerste les
 6. Als de buiten groepslessen vanwege het weer geen doorgang hebben, worden deze in principe 1 op 1 ingehaald met een maximum van 2 lessen. Er kan door de trainer gekozen worden de lessen in te halen in een weekend. Hierover wordt u minimaal 2 weken van tevoren geïnformeerd
 7. De trainer of trainster beoordeelt of de les doorgang heeft. De les gaat altijd door tenzij men afgebeld wordt. (W-App/bericht)
 8. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald
 9. Lessen die uitvallen door ziekte/ afwezigheid van de trainer worden altijd ingehaald. De les mag gegeven worden door een vervangende trainer. Mocht dit door omstandigheden niet haalbaar zijn dan vindt er voor deze gemiste lessen restitutie van het lesgeld plaats
 10. Privé – of duolessen worden in principe in overleg met trainer bij afmelding ingehaald. Mocht de speler zich afmelden en het lukt niet om op een geschikte datum binnen 2 weken te vinden, dan telt het als een gegeven training. Er kan ook gekozen worden voor een andere oplossing in overleg met de trainer. Bijvoorbeeld een vervangende wedstrijdbegeleiding i.p.v. les inhalen
 11. Het missen van lessen door eigen toedoen is voor eigen rekening. Meld je altijd af bij je trainer. Indien men zich afgemeld heeft, kan men kijken of er een mogelijkheid is in een andere groep een gemiste les in te halen. Een garantie is dit echter niet
 12. Bij tussentijdse beëindiging door de leerling blijft men het lesgeld verschuldigd (voor de afgesproken cyclus)
 13. De factuur ontvangt men voor 1 april via de mail of persoonlijk van de trainer in de eerste week. Betalingen gebeuren binnen de afgesproken betalingstermijn
 14. De speler is altijd op tijd aanwezig, en verschijnt voorbereid (materiaal/schoenen aan/drinken/extra kleding enz.) en traint met inzet
 15. De trainer is verplicht met goed materiaal en inzet de les te verzorgen. Telefoon wordt alleen gebruikt in uiterste noodgevallen
 16. Trainer en Panta Rhei staan open voor vragen en opmerkingen van ouders. Echter niet tijdens en tussen trainingen door maar in eerste instantie via de mail of via het maken van een afspraak. Tijdens trainingen geen ouders/toeschouwers op de baan. Wij leren kinderen verantwoordelijk te worden voor hun eigen ontwikkeling en vragen aan ouders hier ruimte voor te laten.